باز کردن یک حساب بانکی: مدارک مورد نیاز و اطلاعات

افتتاح حساب جاری, سلام بانک. می تواند انجام شود به طور انحصاری با استفاده از فرم آنلاین ما. درخواست برای وام مسکن خوش آمدید. خانه آسان است فقط پر کردن شبیه ساز است که شما را پیدا خواهد کرد در وب سایت سلام بانک. در تمام زمینه های آن: شما تماس گرفته خواهد شد در عرض بیست و چهار ساعت توسط یک متخصص وام مسکن سلام بانک. کمک خواهد کرد که شما را در انتخاب مسکن مناسب برای نیازهای شما و حمایت شما در طول دوره تمرین خود را به عنوان یک وام مسکن. آن را بسیار آسان: فقط به